ద్రౌపది అసమాన సౌందర్య రాశి. ఒక మహా పతివ్రత. భారతములోని మిగతా స్థ్రీ పాత్రలన్నింటిలోనూ ఆమెది ఒక విలక్షణమైన పాత్ర‌. పంచకన్యలలోనూ, ఆరుగురు మహా‌పతివ్రతలలోనూ ఆమె పేరు ఉంది.‌ కానీ ఒక సందేహము: ఒకే భర్త ఉన్న స్థ్రీ పతివ్రత అంటే ఒప్పుకోవచ్చు కానీ ఈమెకు ఐదుగురు భర్తలున్నారు కదా, అలాంటప్పుడు ఆమెను ఎలా పతివ్రతగా పరిగణించవచ్చు. దీనికి‌ మన ఋషులిచ్చిన వివరాలనొకసారి పరిశీలించాలి.

భగవద్గీత, మహాభారత ఇతిహాసములోని భీష్మ పర్వము 25వ అధ్యాయము మొదలు 42వ అధ్యాయము వరకు 18 అధ్యాయములు భగవద్గీతగా ప్రసిద్ధము. కాని గీత ఒక ప్రత్యేక గ్రంధముగా భావింపబడుతుంది. సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు బోధించిన జ్ఞానము గనుక ఇది హిందువుల పరమ పవిత్ర గ్రంధాలలో ఒకటి. సిద్ధాంత గ్రంథమైన భగవద్గీతయందు వేద, వేదాంత, యోగ విశేషాలున్నాయి. భగవద్గీతను తరచుగా "గీత" అని సంక్షిప్త నామంతో పిలుస్తారు. దీనిని "గీతోపనిషత్తు" అని కూడా అంటారు. భగవద్గీతలో భగవంతుని తత్వము, ఆత్మ తత్వము, జీవన గమ్యము, గమ్యసాధనా యోగములు బోధింపబడినవి.

 

  • జీవితమంతా అయిపోయిన తర్వాత చదువుకోవాల్సిన పుస్తకమా?
  • రిటైర్‌మెంట్‌ రోజు సహోద్యోగులు ఇచ్చే బహుమతా?
  • ఎవరైనా మరణించినప్పుడు ప్లే చేసే సీడీనా?
  • అది కేవలం హిందువులదా?
  • పనీపాటా వదిలేసి సన్యసించమని చెబుతుందా అది?

బ్రహ్మరాత ఎలా రాసిపెట్టి ఉంటే అలా జరుగుతుందని అంటారు. నిజమే! తలరాతను ఎవరూ మార్చుకోలేకపోవచ్చు. కానీ, గీతను చదివితే మాత్రం జీవనరేఖను దివ్యంగా దిద్దుకోవచ్చు. భగవద్గీత సంపూర్ణ మానవ జీవన సంగ్రహసారం. ఇందులోని అంశాలను చదివి ఆచరిస్తే లోకం స్వర్గధామం అవుతుంది. అర్జునుడు యుద్ధంలోను, మనిషి జీవితంలోను గెలుపు కోసం చదవాల్సింది, నేర్చుకోవాల్సింది గీత నుంచే. భగవద్గీత అనగా భగవంతునిచే గానం చేయబదినదని అర్థం. 

Search LAtelugu